Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer RentVilla.nl

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met onze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website RentVilla.nl;

2. RentVilla.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin zij wij niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. RentVilla.nl staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. RentVilla.nl is niet aansprakelijk voor schade: a. Toegebracht door de website b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen Ook is RentVilla.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. RentVilla.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. RentVilla.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is RentVilla.nl niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. RentVilla.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8. RentVilla.nl behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan RentVilla.nl worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

10. De gebruiker vrijwaart RentVilla.nl, de werknemers van RentVilla.nl, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Wij behouden ons alle rechten voor RentVilla.nl

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen: info@rentvilla.nl

Volg Rentvilla
Volg ons op de social media en blijf op de hoogte van de mooiste plekjes van Europa en acties.© 2013 - 2017 | Privacy Policy
All Rights Reserved

Rentvilla
Rentvilla biedt een overzicht van de mooiste vakantie huizen en villa's van Europa.