Informatie

Disclaimer
Rentvilla

Beschikbaarheid en prijzen

Het weergegeven aanbod is door Rentvilla geselecteerd en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Rentvilla is niet juridisch aansprakelijk voor fouten en/of verkeerde prijzen op de website.

Weergave producten en diensten

Rentvilla promoot op haar website diensten van derde, waaronder vakantiehuizen, autoverhuur en vliegtickets. Ondanks zorgvuldigheid heeft Rentvilla geen invloed op de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen. Rentvilla is geen aanspreekpunt voor fouten, informatie en/of directe boekingen.

Tekst en beeldmateriaal

Rentvilla is verantwoordelijk voor haar eigen content die wordt weergegeven op de website. Content door derde aangeleverd draagt Rentvilla geen verantwoordelijkheid voor.

Rentvilla draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt.

Geografische kaarten 

Rentvilla maakt soms gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van een vakantiehuis en interessante plekken in de omgeving. Deze kaarten zijn ter indicatie.
Google Maps is vrij te gebruiken software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft Rentvilla geen invloed op de juistheid van deze kaarten.

Bescherming intellectueel eigendom

De URL www.rentvilla.nl en de website evenals de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Rentvilla.

Het gebruik van de merknamen, beeldmerken en teksten van Rentvilla zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.